top of page

TANZER ARIĞ

IMG_7336_edited.jpg

"Flanör olarak Heykeltıraş" 

 

Tanzer Arığ flanör olarak günümüze, çevremize tanıklık ederken, yıkımın ve yaratıcılığın mimari

köşelerinde geziniyor.

Gaston Bachelard yer yurt olarak ev, bina, tavan arası, kiler gibi iç alanları şiir, edebi anlatılarla ele

alırken, coğrafyaları, tarihsel yer ve mekânları insanileştirici ve birleştirici bir amaç gütmüştü. Filolojik,

felsefi bu dünyanın diğer ucuna Lefebvre ve David Harvey gibi kent yıkımı, mekânların anlam,

kültürel, politik, estetik yönlerini düşünenleri koyabiliriz. Tanzer Arığ Bachelard’ın şiirsel anlatı

imgelemi ile Harvey’in savunmaya çalıştığı bellek mekânlarını görsel notlar halinde ele almaktadır.

Bu sergi kapitalizmin rant uğrağı olan kentsel yerleşkelere yapılan saldırıları; çocukluklarımızın geçtiği

ev ve apartmanların yerinden sökülmelerine karşı bir tür hafıza alanları oluşturmaktadır. Sanatçı

sergide yeni ev, oda, mekân önerileri de sunar.

Heykel biçimine dönen mimari bu önerilere geçip giden yapılarla aramızdaki nostaljik yaşantıların not

edilmesi olarak bakabileceğimiz gibi iktisadi ve politik hayatın yıkıcı kararlarına karşı sanatçıların

gözlem ve keskin eleştiri notları olarak da bakmalıyız.

İlerlemeyi bir yıkım iklimi değil, birbirine eklemlenen süreçler ve binalar biçiminde ele alabilmenin

ekonomi politiğini çalışmış sanatçı mimari önerileriyle yeni düşünme biçimlerine dikkat çekiyor.

 

 

 

Şinasi Tek

05.12. 2016

bottom of page